Ana Sayfa İletişim
Faydalı Linkler
AYDINLAR OCAĞI'NIN AMACI

DERNEĞİN AMACI

Milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk Milliyetçiliği fıkrini yaymak, millî bünyemizi sarsan fıkir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele ederek millî varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmektir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek için:

  • Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve san'atını müdafaa eder.

  • Memleket meselelerine ve millî davâlara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.

  • Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yeliştirmeye çalışır.

  • Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.

  • Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.

  • Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.

  • İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.

  • Neşriyat ve dağıtım yapar.

  • Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.
   (Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü, 2. Madde)


   AYDINLAR OCAĞI

  • Partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur.

  • Gayesi bizi biz yapan değerleri korumak ve geliştirmektir.

  • Milli meselelerde unvanlı unvansız hassas aydınların meydana getirdiği bir menfaat birliği değil bir gönül birliğidir.

  • Ocağımız halka tepeden bakmayan Türk milletiyle bütünleşmiş kendi milli kimliği konusunda kendisini özürlü hissetmeyen aydınların ocağıdır.

  • Milli tarihimize bir bütün olarak bakar.

  • Her türlü taassubu reddeder.

  • Ülkemizde milli mutabakatların geliştirilmesini şart koşar.

  • Küresel rüzgarlarla beraber önü açılan milli devletlerin ufalanmak istendiğinin farkındadır.

  • Soğuk harbin ortadan kalkmasından bu güne; asıl mücadelenin önü açılan milli devletlerle küresel güç ve bloklar arasında olduğuna inanır.

  • Ocağımız Türkiye'nin önüne çıkarılan tuzakların farkındadır.

  • Büyük Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" şeklindeki veciz ifadesine yürekten inanır.

  • Türk düşmanlığının ve Milli kimlik aleyhtarlığının İslam da karşı oluş anlamı taşıdığını kabul eder.

 

 

 
B&G Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.